Lejebestemmelser

Betaling


1.rate: 25% af lejen forfalder til betaling ved bestilling. Udlejer forbeholder sig retten til at annullere lejeaftalen indtil 1.rate er modtaget.

 

 

2.rate: resterende leje samt depositum + eventuel slutrengøring betales senest 45 dage før indflytning.

 

 

Depositum på DKK 1.500 indbetales sammen med 2.rate.

 

Depositum er beregnet til at dække eventuelle skader eller mangler opstået i udlejningsperioden. Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter fraflytning, med fradrag for evt. skader og mangler.

 

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender udlejer lejekontrakt samt lejebetingelser til lejer pr. mail. Samtidig hermed forfalder 25% af lejen - dog 100% af lejen såfremt lejeaftalen er indgået senere end 45 dage inden lejemålets begyndelse.

 

 

Såfremt lejebeløbene, henholdsvis 1.rate eller 2.rate ikke er rettidig indbetalt, kan udlejer uden varsel annullere lejeaftalen og den manglende betaling betragtes på lige fod med afbestilling som nævnt nedenfor......